Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Hệ Thống Cường Hoá Thuộc Tính Mới.

bg banner top

Hệ Thống Cường Hoá Thuộc Tính Mới.

Hướng dẫn sử dụng: Chức năng Cường Hoá Thuộc Tính (mới)
 
 
Các Bước Tiến Hành:
 
      1. Đổi thuộc tính trang bị (  phải đổi mới có thể sử dụng chức năng cường hoá mới  )
 
 
      2. Đến Hợp Phì - gặp Bật Thầy Rèn Mã Chung
 
 
      3. Sử Thi Cường Hoá Thạch Vũ Khí đổi tại:
 
 
 
4. Cấp Cường Hoá - Thông tin chi tiết:
 
 
So sánh các Thuộc Tính - Chỉ số  Cũ (mới)
 
 
Các Chỉ số được cộng ở mỗi cấp độ Cường Hoá Thuộc Tính - Trang Bị
 
 
Tỉ lệ và Số lượng nguyên liệu cần ở mỗi cấp Cường Hoá
 
 
Nếu kỳ ngộ không chừng bạn sẽ đạt được Vũ Khí cấp độ này!!!
 
 
  Chúc Quý Bằng Hữu có được những vũ khí với Thuộc Tính mình mong muốn và đừng quên chia sẽ nó với cộng đồng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.