Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Võ Đang - Viêm Ma (Quyết Mới)

bg banner top

Võ Đang - Viêm Ma (Quyết Mới)

Võ Đang - Viêm Ma (quyết) là hai phó bản hoàn toàn mới chia, đều cho 2 thế lực Bạch Đạo và Hắc Đạo, chư vị hãy cùng theo dõi thông tin chi tiết trong bản cập nhật mới 'Võ Đang - Viêm Ma (quyết)' tại bài viết này.

"CHÍNH TÀ BẤT LƯỠNG LẬP

HẮC - BẠCH BẤT SONG HÀNH"

I) Thông Tin Sơ Lược

1) Võ Đang (Quyết)
Vị trí: Bạch Đạo - Võ Đang Sơn
2) Viêm Ma (Quyết)
Vị trí: Hắc Đạo - Viêm Ma Sơn

II) Cách Vào Quyết

1) Yêu Cầu
 • Nhân vật phải có cấp độ từ 230 mới có thể khai phá Quyết
 • 1 Nhân vật có 2 lượt tham gia quyết mỗi ngày, mỗi độ khó 1 lượt tham gia. Gồm quyết thường và quyết Chân
 • Sức mạnh quái vật trong quyết sẽ X4~5 lần chỉ số gốc nếu Bằng Hữu tham gia tổ đội 4 thành viên
2) Các Hình Thức Tham Gia Quyết
 • Bằng Hữu có thể đơn đấu tham gia khai phá quyết hoặc tổ đội yêu cầu 4 thành viên
 • Chọn vạc lửa (Đỏ) để khai phá quyết có độ khó cao - Quyết [Chân]
 • Chọn vạc lửa (Lam) để khai phá quyết thường
Chú Ý: Bằng Hữu có ~20 phút để hoàn thành quyết
3) Vị Trí Quái Vật, Boss Và Lối Ra
 • Tầng 1: Vào Quyết
Chuẩn bị kỹ càng, cùng tổ đội hoặc đơn đấu khai phá quyết, lựa chọn độ để vào.
 
 • Tầng 2: Tiêu Diệt Lính Canh
Võ Đang (Quyết)
Khi vào quyết Bằng Hữu sẽ được dịch chuyển đến khu vực bắt đầu, nhiệm vụ tại tầng này: tiêu diệt toàn bộ lính canh đang đóng tại 1 số điểm cố định
Điểm bắt đầu:
Cứ điểm 1,2: Cần tiêu diệt tất cả lính canh trên cả 2 bãi dưới đây để có thể đến cứ điểm tiếp theo.
 
Cứ điểm 3: Tiêu diệt trùm tại Tử Thiếu Cung, sau đó chư vị có thể chọn lối ra nằm tại 2 cánh Tả - Hữu của Tử Thiếu Cung.
 
Chú ý: tại cứ điểm 3 sẽ có 1 Trùm phụ, Bằng Hữu hãy cẩn thận.
 
Viêm Ma (Quyết)
Khi vào quyết Bằng Hữu sẽ được dịch chuyển đến khu vực bắt đầu, nhiệm vụ tại tầng này: tiêu diệt toàn bộ lính canh đang đóng tại 1 số điểm cố định
Điểm bắt đầu:
Cứ điểm 1,2: Tiêu diệt quái vật tại 2 cứ điểm này đển có thể đến cứ điểm trùm
Cứ điểm 3: Tiêu diệt [Hắc Long Hỏa Ngục Binh] tại Nhật Hồn môn
Khi tiêu diệt trùm, Bằng Hữu sẽ mở được lối ra tại cửa động phía sau lôi đài của [Hắc Long Hỏa Ngục Binh]
Chú ý: tại cứ điểm 3 sẽ có 1 Trùm phụ, Bằng Hữu hãy cẩn thận 
III) Phần Quà Khi Khai Phá Quyết
1) Cơ Chế Nhận Quà
Cách tính thưởng nhận quà gồm 4 loại xếp hạng sau: Chung, Hạng (Vàng, Bạc, Đồng), Tổ Đội và May Mắn.
 1. Chung: phần quà sẽ được trao cho tất cả người chơi đã gây sát thương lên Trùm
 2. Hạng (Vàng, Bạc, Đồng): Bằng Hữu sẽ được xếp hạng Vàng, Bạc, Đồng theo lượng sát thương gây ra cho quái vật trong quyết
 3. Tổ Đội: phần quà dành riêng cho tổ đội, vinh danh tinh thần gắn kết cùng chiến đấu
 4. May Mắn: chỉ cung cấp đến 1 trong 4 người tham gia khai phá quyết qua tính năng tổ đội, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 người may mắn để nhận quà
2) Bảng Xếp Hạng và Phần Quà
Bảng xếp hạng 
(Phần chữ số thể hiện số lượng vật phẩm nhận được của từng mục xếp hạng)
Phần Quà 1:
Trạng thái 2 loại quà: Không thể (Bán, Xóa, Giao Dịch), Có thể (Cất Kho).
 Hắc Thạch Châu
 Hướng Dẫn Bí Tịch Mảnh
Phần Quà 2: 

Hộp quà Võ Đang/ Viêm Ma - Thường (có cơ hội may mắn nhận được thông qua tính năng tổ đội)

Hộp quà Võ Đang/ Viêm Ma - Chân (có cơ hội may mắn nhận được thông qua tính năng tổ đội)

IV) Tài Nguyên - NPC Mới
1) Thu Thập
 • Tuấn Hạo - Hợp Phì:
 

 

 • Cẩm Phi Hồ - Hợp Phì:

2) Chế Tạo
 • Tuấn Hạo - Hợp Phì:

​Chú Ý: tất cả nguyên liệu sẽ biến mất nếu chế tạo thất bại.

 

 • Cẩm Hạo - Hợp Phì:

​Chú Ý: 

1) Chế tạo [Bản in Long Sát/ Quang Hoa] thất bại tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

2) Chế tạo bộ trang phục Long Sát/ Quang Hoa thất bại, chỉ Bản in Long Sát/ Quang Hoa giữ lại. Tất cả nguyên liệu khác sẽ biến mất.

 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
Hồ San San,
Kính bút.