Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Tử Vong Cốc

bg banner top

Tử Vong Cốc

*Vị trí: Thạch Gia Trang , Trịnh Châu

*Mua key tại NPC: La Đình Nghi trước cổng vào

Có 4 loại key Tím (Dễ), Xanh (Vừa), Đỏ (Khó), Đen(Rất Khó) Key có thể thu thập khi đánh quái trong quyết, riêng Key Đen cần thu thập.

*Bản Đồ Quyết :

 

*Hướng Dẫn Hoàn Thành Quyết

Ải 1) đầu tiên hãy phá hủy 4 trụ khí độc màu xanh lá (Thạch Trận) để mở cánh cổng qua ải:

Ải 2 ) đánh hết quái để qua ải hoặc tiêu diệt quái bự nhất trong đám quái

Ải 3) giết 2 Boss để qua ải ( Tiêu diệt hết đám quái dưới đài để Boss xuống khỏi đài )

Ải 4) chọn cửa ra khỏi quyết, mở rương nhận quà.

*Danh hiệu nhận được: Phá Điện Thánh Thủ (Hắc Đạo), Lạc Mông Thần Khách (Bạch Đạo) nếu tiêu diệt được Boss và Tử Vong Hiệp.

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.