Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Cường Hóa Thuộc Tính

bg banner top

Cường Hóa Thuộc Tính

Cường hoá thuộc tính: làm gia tăng các chỉ số cho vũ khí, nhân vật, trang bị.

I.Cường hóa vũ khí

  • Vị trí Hợp Phì.
  • Cách thức cường hóa vũ khí:

Đầu tiên các bằng hữu cần chuẩn bị vũ khí cần cường hóa, nguyên liệu và Ngân lượng tất cả bỏ vào trong túi hành trang. Chuẩn bị hành trang đầy đủ rồi thì ta lên đường tới gặp Ma Chun. Sau khi nói chuyện với Ma Chun, cửa sổ cường hóa sẽ hiện ra và bạn tiến hành như sau:

1)  Bỏ vật phẩm cần cường hóa vào ô tương ứng, nếu vật phẩm còn trong ô sử dụng hãy ghỡ vật phẩm ra trước khi cường hóa.

2) Bỏ nguyên liệu cường hóa cần thiết vào ô yêu cầu.

3) Chuẩn bị hoàn tất, sau đó bạn chỉ còn việc nhấn nút "Nâng cấp" để tiến hành công việc. Sau đó nếu may mắn món đồ của bạn sẽ được cường hóa thành công. Khi ấy các chỉ số của vũ khí sẽ tăng lên

Lưu ý: khi cường hóa vũ khí, nếu cường hóa thất bại nguyên liệu cần để tinh luyện sẽ biến mất, còn vũ khí sẽ giảm thuộc tính.

 

II.Nguyên liệu cần cho cường hóa

1) Đá cường hóa (có thể đổi tại F11, săn quái, mua tại kì trân các, đổi độ trung thành tại Ma Chun để lấy).

 

2) Nguyên Liệu Cường Hóa - Lưu ý: Nguyên Liệu cường hóa cấp 1,2,3 có thể được mua tại Kỳ Trân Các  và cấp 4, 5 có thể mua bằng lòng trung thành tại Ma Chun.Để cống hiến lòng trung thành cho Ma Chun (lòng trung thành dùng để tăng tỉ lệ thành công cường hóa và đổi nguyên liệu cường hóa tại Ma Chun) người chơi có thể mua Lọ Đựng 100 giọt sương  tại NPC Hồng Sơn Minh ở Hợp Phì sau đó đến gặp Ma Chun và cống hiến lọ sương đó để tăng lòng trung thành. 

  

*Ngoài ra còn có những vật phẩm hỗ trợ cường hóa trang bị như:

Tăng độ bền cho vũ khí (Lệ Long và Lân Long có thể tìm mua ở Kì Trân Các).

 Long Lân gắn vào vũ khí tăng để tăng phần trăm bảo hiểm cho vũ khí. 

 Long Lệ mở slot gắn Long Lân.

Khảm thêm các trang sức lên vũ khí, tăng cường các chỉ số thuộc tính cho vũ khí.

 mua tại NPC Tiểu Thượng Dã tại Hợp Phì 

 

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.