Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - NPC - BOSS Thanh Đảo

bg banner top

NPC - BOSS Thanh Đảo

 

  • *BOSS - Vị trí Boss mới tại “Thanh Đảo”
A - [Nhất Độc] Bạch Phát Phù Thủy
B - [Nhất Phục] Nguyệt Hồn Kiếm
C - [Nhất Đoàn] Nguyệt Hồn Đoản Kiếm
D - [Nhất Đoàn] Nguyệt Hống Thiên
E - [Nhất Độc] Bạch Phát Quỷ Nanh
F - [Nhất Độc] Bạch Phát Liên Độc
G - [Nhất Phục] Trưởng Hồn Thủ
H - [Nhị Phủ] Yên Thanh Thú
J - [Nhị Phủ] Hồn Thủ
K - [Nhị Phủ] Mã Quân
L - [Nhị Phủ] Thiên Hối
M - [Nhị Hống] Ẩn Quỷ
N - [Nhị Hống] Huyết Hoàn
O - [Nhị Hống] Tiêu Hỏa
P - [Nhị Hống] Viêm Hỏa Tiêu Hồn
Q - [Tam Kỵ] Quỷ Khổ Tẩu
R - [Tam Kỵ] Quỷ Tiêu Ảnh Tẩu
S - [Tam Kỵ] Quỷ Tiêu Hồn Tẩu
T - [Vận Mệnh] Tiêu Diên Quỷ
U - [Vận Mệnh] Thiên Thiết Thanh Thú
V - [Vận Mệnh] Thiên Nhãn Sinh
  • *[Ngũ Hùng]

1 - [Ngũ Hùng] Song Nanh

lv : 251
Sức mạnh quái vật : hung bạo - gây sát thương Âm
2 - [Ngũ Hùng] Huyết Phụ
lv : 251
Sức mạnh quái vật : hung bạo - gây sát thương Hồn
3 - [Ngũ Hùng] Thiên Độc
lv : 252
Sức mạnh quái vật : hung bạo - gây sát thương Dương
4 - [Ngũ Hùng] Thiết Hỏa Hoàng Tử
lv : 251
Sức mạnh quái vật : hung bạo - gây sát thương Thần
5 -  [Ngũ Hùng] Vũ Thiên Kiếm
lv : 250
Sức mạnh quái vật : hung bạo - gây sát thương Thần
  • *NPC - Vị Trí NPC "Thanh Đảo"

[Hỗn Nguyên] Siêu Trộm

[Hỗn Nguyên] Du Côn Đầu Xỏ

[Hỗn Nguyên] Cuồng Ngông Đường Phố

[Hỗn Nguyên] Kẻ Cắp

[Hỗn Nguyên] Kẻ Cuồng Ngông

[Hỗn Nguyên] Du Côn

[Công] Cường Thủ

[Công] Thủ Nhân

[Bạo] Chuột Đồng

[Bạo] Chuột Cống

 

Chúc Quý Bằng Hữu Có Những Giờ Phút Giải Trí Cùng - Cửu Long Tranh Bá Dzogame 

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.