Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Thu Thập Ngoại Trang

bg banner top

Thu Thập Ngoại Trang

I.Thu thập ngoại trang

- Ngoại hình nhân vật sẽ thay đổi khi kích hoạt ngoại trang.

- Chỉ có ngoại hình nhân vật được giữ lại khi thay đổi ngoại trang, các hiệu ứng của vật phẩm trước khi kích hoạt thay đổi ngoại trang sẽ không được giữ lại.

- Có thể thay đổi ngoại trang bất kì lúc nào và Ẩn kỹ có thể thêm hiệu ứng.

- Ngoại trang không thể bị xóa khi đã Mở,(kích hoạt tối đa 50 ngoại trang).

#VD: Nhân vật trước khi thay đổi ngoại trang

#VD:Nhân vật sau khi thay đổi ngoại trang

II.Kích hoạt và phân rã ngoại trang sưu tập

1) Kích hoạt ngoại trang

Mở sưu tập ngoại trang bằng phím F11, các ô ngoại trang có thể mua bằng vàng. Để sử dụng được ngoại trang cần phải “Mở” ngoại trang trước, sau khi đã Mở ngoại trang thành công, đưa chuột ấn vào ngoại trang muốn sử dụng và ấn “Đổi” để thay đổi ngoại trang.

2) Phân rã ngoại trang

Có thể phân rã ngoại trang để lấy Vải, Vải được sử dụng để mở Ẩn Kỹ, càng tiêu tốn nhiều vải càng có cơ hội mở ra Ẩn Kỹ cấp cao. Mỗi ẩn kỹ có thuộc tính khác nhau.

*Lưu ý 1: nếu là ngoại trang mua tại môn phái, người chơi không thể phân rã ngoại trang này để lấy mảnh vải.Không thể sử dụng ngoại trang chùng nhau.

**Lưu ý 2: ngoại trang đã được mở hoặc phân rã sẽ không còn trong Hành Trang, và vải thì không thể giao dịch hay vứt bỏ.

3) Ẩn Kỹ

- Có tổng cộng 44 Thuộc Tính có thể thêm ô Ẩn Kỹ.

- Sức mạnh Ẩn Kỹ sẽ khác biệt theo thứ tự các bước từ 1 đến 13. Chỉ số cao hơn phụ thuộc vào thứ tự ô.

- Không thể thiết lập các kỹ năng giống nhau.

 

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.