Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Diêm Vương Quyết

bg banner top

Diêm Vương Quyết

Note: trước khi vào quyết hãy kiểm tra lại túi hành trang và trang bị mang theo, nếu đi quyết khó hãy chuẩn bị đủ các items hỗ trợ. Cài đặt Auto phím ( K ) giúp hỗ trợ ra chiêu, trong quyết ấn ( Z ) để tự động lựa chọn mục tiêu.

Vị trí: Đại đồng , Tế Nam

Tương tự “ Tử Vong Cốc ” khác nhau tại vị trí bản đồ, các items.

*Danh hiệu nhận được: Đoạn Nương Chi Khách (Hắc Đạo), Hàng Sơn Tân Quý (Bạch Đạo) nếu tiêu diệt được Boss và Diêm Vương Hiệp.

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.