bg banner top

Đục Lỗ

Trong Cửu Long Tranh Bá, chúng ta có thể điều chế (đục) 1,2,3 hay 4 slot cho vũ khí để nâng cao sức mạnh của vũ khí, bất cứ vũ khí nào có dòng chữ màu xanh: Có thể kết hợp thêm (x/4) Trong đó x < 4 và x chính là số lỗ đã có trên vũ khí.

* Cần Biết:

- Các loại vũ khí nói trên không thể đục slot nếu dòng chữ màu vàng: Giảm giới hạn sử dụng không phải là 12/12.

- Chỉ có vũ khí nguyên bản mới có thể đục lỗ.

- Vũ khí sau khi tinh luyện không thể đục lỗ thêm nữa.

 VD: Vũ khí nguyên bản, có thể đục lỗ.      VD: Vũ khí không thể đục lỗ.

* Vị Trí: NPC Dương Vân Thái tại Hợp Phì

I.Vũ khí chưa có slot

 ta có thể tạo slot đầu tiên cho nó bằng cách sau:

1) NPC thực hiên: NPC Thiết điếm tại các làng, môn phái.

2) Nguyên liệu cần thiết: Vũ khí cần đục slot ( vũ khí chưa tinh luyện và phải có dòng " Có thể điều chế").

A. Đồng Hoàn kết(kim):  (cái này bạn đánh quái sẽ có cơ hội nhận được)

B. Trọng Huyết Tào: Vật phẩm giảm cấp độ vũ khí Trọng huyết tào (khi sử dụng sẽ giáng 8 cấp so với cấp độ hiện tại của vũ khí)

C. Tế Huyết Tào: Ngoài Trọng huyết tào có thể nhận được khi train, chúng ta có thể sử dụng Tế huyết tào - giảm 4 cấp ( mua tại NPC Thương phòng)

D. Tam Trọng Huyết Tào: giảm 12 cấp ( thu thập từ Trọng huyết tào + Tế huyết tào + 1 Huyết tinh)

II.Tạo vũ khí 2 slot

1) Thiết Hoàn kết 

Đối với vũ khí chưa có slot nào (chưa dùng Đồng hoàn kết để đục), chúng ta có thể điều chế ngay 2 slot bằng cách sử dụng 1 vật phẩm trong Kỳ Trân Các(KTC): "Thiết hoàn kết".

- NPC thực hiện: NPC Thiết điếm tại các làng, môn phái.
- Nguyên liệu :

  • Vũ khí cần đục slot ( vũ khí chưa tinh luyện và phải có dòng " Có thể điều chế")
  • Thiết hoàn kết
  • Vật phẩm giảm cấp độ vũ khí : Trọng huyết tào (khi sử dụng sẽ giáng 8 cấp so với cấp độ hiện tại của vũ khí)
  • Ngoài Trọng huyết tào có thể nhận được khi train, chúng ta có thể sử dụng Tế huyết tào- giảm 4 cấp ( mua tại NPC Thương phòng) hoặc Tam trọng huyết tào - giảm 12 cấp ( thu thập từ Trọng huyết tào + Tế huyết tào + 1 Huyết tinh).

2) Ngọc Hoàn kết 

Đối với vũ khí đã có 1 slot, chúng ta có thể tiến hành tạo slot thứ hai bằng cách sử dụng vật phẩm trong Kỳ Trân Các: "Ngọc hoàn kết".

- NPC thực hiên: NPC Dương Vân Thái
- Nguyên liệu cần thiết:

  • Vũ khí cần đục slot ( vũ khí chưa tinh luyện và phải có dòng " Có thể điều chế")
  • Ngọc hoàn kết
  • Vật phẩm giảm cấp độ vũ khí : Ở đây, ta sẽ phải sử dụng " huyết tào" có lv cao hơn " huyết tào" đã sử dụng để đục slot 1. Nếu đục slot 1 dùng Trọng huyết tào thì ở đây phải dùng Tam trọng huyết tào, slot 1 dùng Tế huyết tào thì phải dùng Trọng huyêt tào hoặc Tam trọng huyết tào.

/*/Lưu ý nhỏ: khi dùng Ngọc hoàn kết đục slot bạn có thể không cần dùng đến vật phẩm làm giảm cấp độ vũ khí.
/**/ Chú ý: mỗi vũ khí khi điều chế chỉ được giảm tối đa 12 cấp độ, nếu đã đạt giới hạn này thì ta không thể tiếp tục điều chế ( dòng màu vàng 12/12). Tương tự, chúng ta có thể điều chế thêm slot thứ 3 và thứ 4 cho vũ khí bằng cách sử dụng Ngọc hoàn kết
/***/Ngọc hoàn kết chỉ sử dụng được khi vũ khí đã có ít nhất 1 slot
- Nếu bạn dùng nó với vũ khí 1 slot, vũ khí sẽ có 2 slot
- Nếu bạn dùng nó với vũ khí 2 slot, vũ khí sẽ có 3 slot
- Nếu bạn dùng nó với vũ khí 3 slot, vũ khí sẽ có 4 slot

III.Vũ khí Ẩn cư cao thủ
Đối với vũ khí Ẩn cư cao thủ, do loại vũ khí này đã có 3 slot nên chúng ta chỉ điều chế được thêm 1 slot nữa

- NPC thực hiện: NPC Dương Vân Thái

- Nguyên Liệu: Ngọc hoàn kết (ngoài dùng để đục slot vũ khí còn dùng để đục slot cho trang phục ngoại trang “1 cái cho 1 lỗ”). 

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.