Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Đục Lỗ

bg banner top

Đục Lỗ

Trong Cửu Long Tranh Bá, chúng ta có thể điều chế (đục) 1,2,3 hay 4 slot cho vũ khí để nâng cao sức mạnh của vũ khí, bất cứ vũ khí nào có dòng chữ màu xanh: Có thể kết hợp thêm (x/4) Trong đó x < 4 và x chính là số lỗ đã có trên vũ khí.

* Cần Biết:

- Các loại vũ khí nói trên không thể đục slot nếu dòng chữ màu vàng: Giảm giới hạn sử dụng không phải là 12/12.

- Chỉ có vũ khí nguyên bản mới có thể đục lỗ.

- Vũ khí sau khi tinh luyện không thể đục lỗ thêm nữa.

 VD: Vũ khí nguyên bản, có thể đục lỗ.      VD: Vũ khí không thể đục lỗ.

* Vị Trí: NPC Dương Vân Thái tại Hợp Phì

I.Vũ khí chưa có slot

 ta có thể tạo slot đầu tiên cho nó bằng cách sau:

1) NPC thực hiên: NPC Thiết điếm tại các làng, môn phái.

2) Nguyên liệu cần thiết: Vũ khí cần đục slot ( vũ khí chưa tinh luyện và phải có dòng " Có thể điều chế").

A. Đồng Hoàn kết(kim):  (cái này bạn đánh quái sẽ có cơ hội nhận được)

B. Trọng Huyết Tào: Vật phẩm giảm cấp độ vũ khí Trọng huyết tào (khi sử dụng sẽ giáng 8 cấp so với cấp độ hiện tại của vũ khí)

C. Tế Huyết Tào: Ngoài Trọng huyết tào có thể nhận được khi train, chúng ta có thể sử dụng Tế huyết tào - giảm 4 cấp ( mua tại NPC Thương phòng)

D. Tam Trọng Huyết Tào: giảm 12 cấp ( thu thập từ Trọng huyết tào + Tế huyết tào + 1 Huyết tinh)

II.Tạo vũ khí 2 slot

1) Thiết Hoàn kết 

Đối với vũ khí chưa có slot nào (chưa dùng Đồng hoàn kết để đục), chúng ta có thể điều chế ngay 2 slot bằng cách sử dụng 1 vật phẩm trong Kỳ Trân Các(KTC): "Thiết hoàn kết".

- NPC thực hiện: NPC Thiết điếm tại các làng, môn phái.
- Nguyên liệu :

  • Vũ khí cần đục slot ( vũ khí chưa tinh luyện và phải có dòng "Có thể điều chế")
  • Thiết hoàn kết
  • Vật phẩm giảm cấp độ vũ khí : Trọng huyết tào (khi sử dụng sẽ giáng 8 cấp so với cấp độ hiện tại của vũ khí)
  • Ngoài Trọng huyết tào có thể nhận được khi train, chúng ta có thể sử dụng Tế huyết tào- giảm 4 cấp ( mua tại NPC Thương phòng) hoặc Tam trọng huyết tào - giảm 12 cấp ( thu thập từ Trọng huyết tào + Tế huyết tào + 1 Huyết tinh).

2) Ngọc Hoàn kết 

Đối với vũ khí đã có 1 slot, chúng ta có thể tiến hành tạo slot thứ hai bằng cách sử dụng vật phẩm trong Kỳ Trân Các: "Ngọc hoàn kết".

- NPC thực hiên: NPC Dương Vân Thái
- Nguyên liệu cần thiết:

  • Vũ khí cần đục slot ( vũ khí chưa tinh luyện và phải có dòng " Có thể điều chế")
  • Ngọc hoàn kết
  • Vật phẩm giảm cấp độ vũ khí : Ở đây, ta sẽ phải sử dụng " huyết tào" có lv cao hơn " huyết tào" đã sử dụng để đục slot 1. Nếu đục slot 1 dùng Trọng huyết tào thì ở đây phải dùng Tam trọng huyết tào, slot 1 dùng Tế huyết tào thì phải dùng Trọng huyêt tào hoặc Tam trọng huyết tào.

Lưu ý nhỏ: khi dùng Ngọc hoàn kết đục slot bạn có thể không cần dùng đến vật phẩm làm giảm cấp độ vũ khí.

Chú ý: mỗi vũ khí khi điều chế chỉ được giảm tối đa 12 cấp độ, nếu đã đạt giới hạn này thì ta không thể tiếp tục điều chế (dòng màu vàng 12/12). Tương tự, chúng ta có thể điều chế thêm slot thứ 3 và thứ 4 cho vũ khí bằng cách sử dụng Ngọc hoàn kết
*Ngọc hoàn kết chỉ sử dụng được khi vũ khí đã có ít nhất 1 slot
- Nếu bạn dùng nó với vũ khí 1 slot, vũ khí sẽ có 2 slot
- Nếu bạn dùng nó với vũ khí 2 slot, vũ khí sẽ có 3 slot
- Nếu bạn dùng nó với vũ khí 3 slot, vũ khí sẽ có 4 slot

III.Vũ khí Ẩn cư cao thủ
Đối với vũ khí Ẩn cư cao thủ, do loại vũ khí này đã có 3 slot nên chúng ta chỉ điều chế được thêm 1 slot nữa

- NPC thực hiện: NPC Dương Vân Thái

- Nguyên Liệu: Ngọc hoàn kết (ngoài dùng để đục slot vũ khí còn dùng để đục slot cho trang phục ngoại trang “1 cái cho 1 lỗ”). 

 

Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.