Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Quy Đổi Mệnh giá nạp vào Dzo Ví

bg banner top

Quy Đổi Mệnh giá nạp vào Dzo Ví

THÔNG TIN MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZODONG / DZOCOIN

DzoCard DzoCoin
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,010,000
2,000,000 2,020,000
5,000,000 5,050,000

Ưu đãi cho DzoCard các mệnh giá 1,000,000; 2,000,000 và 5,000,000

Gate DzoCoin
10,000 9,500
20,000 19,000
50,000 47,500
100,000 95,000
200,000 190,000
500,000 475,000
1,000,000 950,000
2,000,000 1,900,000
5,000,000 4,750,000
10,000,000 9,500,000

 

ATM DzoDong DzoCoin
100,000 97,000 3,000
200,000 196,000 4,000
300,000 294,000 6,000
500,000 492,000 8,000
1,000,000 987,000 23,000
2,000,000 1,976,000 44,000
3,000,000 2,965,000 65,000
5,000,000 4,943,000 107,000
10,000,000 9,888,000 312,000
20,000,000 19,778,000 622,000
40,000,000 39,558,000 1,242,000

 

ISEC DzoCoin
10,000 10,000
20,000 20,000
50,000 50,000
100,000 100,000
200,000 200,000
500,000 500,000
1,000,000 1,000,000
2,000,000 2,000,000
5,000,000 5,000,000
10,000,000 10,000,000

 

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.