Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Mệnh Giá Nạp Cash

bg banner top

Mệnh Giá Nạp Cash

THÔNG TIN MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZOCASH

NẠP TRỰC TIẾP VÀO GAME 

DzoCard

DzoCash

20,000

200

50,000

500

100,000

1,000

200,000

2,000

500,000

5,000

1,000,000

10,100

2,000,000

20,200

5,000,000

50,500


Ưu đãi cho DzoCard các mệnh giá 1,000,000 ; 2,000,000 và 5,000,000

Gate

DzoCash

10,000

95

20,000

190

50,000

475

100,000

950

200,000

1,900

500,000

4,750

1,000,000

9,500

2,000,000

19,000

5,000,000

47,500

10,000,000

95,000

 

ATM

DzoCash

100,000

1,000

200,000

2,000

300,000

3,000

500,000

5,000

1,000,000

10,100

2,000,000

20,200

3,000,000

30,300

5,000,000

50,500

10,000,000

102,000

20,000,000

204,000

40,000,000

408,000

 

ISEC

DzoCash

10,000

100

20,000

200

50,000

500

100,000

1,000

200,000

2,000

500,000

5,000

1,000,000

10,000

2,000,000

20,000

5,000,000

50,000

10,000,000

100,000

 

 NẠP TIỀN TỪ DZO VÍ VÀO GAME

(Dzo Coin / Dzo Dong)

DzoCash

20,000

200

50,000

500

100,000

1,000 

200,000

2,000 

300,000

3,000 

500,000

5,000 

1,000,000

10,000 

2,000,000

20,000 

5,000,000

50,000 

10,000,000

100,000 

20,000,000

200,000 

40,000,000

400,000 

 

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.