Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Kim Tiền Bang

bg banner top

Kim Tiền Bang

*Vị trí: Hàng Châu

*NPC bán key:

 

cần có 1 trong 4 loại key  : Tím (Dễ), Xanh (Vừa), Đỏ (Khó), Đen(Rất Khó) để vào, có thể farm nguyên liệu ở Liêu Đông và đổi key ở NPC Khánh Mặc, Key Đen cần thu thập.

* Bằng hữu cũng có thể sử dụng Song Long bài để vào (sử dụng cho 2 quyết song long).

 *Hướng Dẫn Hoàn Thành Quyết

1) Có 8 cửa (8 quẻ Bát Quái) nhưng chỉ có 6 cửa” ứng với các ô vuông lớn như trong hình” (Chấn-11h, Đoài-9h, Ly-7h, Khảm-1h, Cấn-3h, Tốn-5h) có Boss canh giữ

2) Tiêu diệt các Boss tại 6 căn phòng lớn để qua ải vào Boss

3) Sau khi tiêu diệt Boss hãy đến vị trí như hình sau để kết thúc quyết

*Danh hiệu nhận được : Hoàng Long Diệt Kiếm nếu tiêu diệt được Boss và Kim Tiền Phong Môn.

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.