Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Hắc Chu Tự (Cập Nhật Mới)

bg banner top

Hắc Chu Tự (Cập Nhật Mới)

Chư Vị Bằng Hữu thân mến, BQT đã tiến hành cập nhật mới Phó Bản (Quyết) - Hắc Chu Tự. Tại bản cập nhật này quái vật tại quyết cũng như các tài nguyên mới đầy hấp dẫn đang chờ đợi chư vị chinh phục, khai phá. Tham gia ngay tại 9D-Dzogame.

*Vị trí: Tây Tạng

I) Thông Tin Cập Nhật

- Quái vật tăng cấp độ sức mạnh tại 2 vé quyết "Xanh" - "Đỏ". Cụ thể tại 2 vé Xanh/Đỏ sẽ có quái vật từ cấp độ 240 ~ 255, sức mạnh của quái vật cũng sẽ được gia tăng đáng kể.

- 5 loại tài nguyên mới được bổ sung.

- 20 loại áo giáp mới được bổ sung.

- Nhiệm vụ mới được cập nhật.

- Cập nhật Ngoại trang "Bạch Long Thiên Trường/ Bạch Long Thiên Thành" (nam/nữ).

- Cập nhật Nang "Thiên Vân Bạch Long Nang" (nam/nữ).

- Cập nhật tài nguyên mới.

1) Nhiệm vụ mới

1 - Võ Lâm Tiểu Sự "Hắc Chu Tự Thạch"  - yêu cầu thu thập 250 / Hắc Tự Trang Sức Ngọc - phần thưởng 'Hắc Tự Cẩm Thạch' 1. Hoàn tất nhiệm vụ để tiến hành nhận lại nhiệm vụ mới.

2 - Võ Lâm Tiểu Sự "Hắc Chu Tự Châu" - yêu cầu thu thập 50 / Hắc Tự Trang Sức Ngọc - phần thưởng 'Hộp Hắc Chu Tự Bài' 1 . Hoàn tất nhiệm vụ để tiến hành nhận lại nhiệm vụ mới.

  • Nhận nhiệm vụ tại NPC "Quân Cát Huy" - Tây Tạng

Phần thưởng từ nhiệm vụ là nguyên liệu quan trọng dùng cho việc chế tạo vật phẩm Tây Tạng như: ( Hắc Chu Tự Châu, Danh Hiệu 'Hắc Chu Tự [Mãn Triều], Danh Hiệu 'Hắc Chu Tự [Tiền Triều], Bùa Khảm Vũ Khí 'Hắc Thủy Chú [Trung/Cao]''.

2) Vật phẩm mới được bán tại NPC

1 -  Thần Chú Phù - NPC Giang Tô Kiều ( Hợp Phì ): Giá 9,900,000 vàng. Đây là một trong những nguyên liệu quan trọng dùng để thu thập bộ y phục [Bạch Long Thiên Trường/ Thiên Thành].

2 - Vé vào quyết 'Hắc Chu Tự' đã được bán tại NPC 'Quân Cát Huy', giúp Bằng Hữu dễ dàng chinh phục quyết hơn.

 Giá: 1,650,000 vàng.

 Giá: 2,200,000 vàng.

 Giá: 2,530,000 vàng.

  • ***Một Số Vật Phẩm Mới Trong Bản Cập Nhật "Hắc Chu Tự"

                                                                                       

                                                                                   

 

II) Thu Thập - Chế Tạo Vật Phẩm Mới

1) Thu Thập Vật Phẩm Mới

 

2) Chế Tạo Vật Phẩm Mới

*Chú ý: khi chế tạo thất bại, nguyên liệu sẽ biến mất.

 

 

3) Hộp May Mắn Mới

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.